Prawo karne Gniezno

Kancelaria adwokacka Joanny Gruchalskiej-Sajdak, świadczy pomoc prawną dla klientów w następujących obszarach prawa karnego:

Adwokat Gniezno

Prawo karne

  • pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego- udział adwokata w przesłuchaniach przed organami ścigania, jak również w przypadku takiej konieczności możliwość dojazdu do Zakładu Karnego,
  • obrona oskarżonego na etapie postępowania sądowego na etapie wszystkich instancji sądowych,
  • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia w tym udział obrońcy we wszystkich czynnościach procesowych,
  • obrona skazanego na etapie postępowania wykonawczego w tym sporządzanie wniosków o dozór elektroniczny, odroczenie kary pozbawienia wolności, przerwa w odbyciu kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego,
  • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania sądowego,

Kancelaria adwokacka Joanny Gruchalskiej-Sajdak świadczy profesjonalną pomoc w zakresie prawa karego. Prawo do obrony jest podstawowym prawem każdego człowieka a w myśl art. 42 ust. 3 Konstytucji RP „każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu”. Adwokat Joanna Gruchalska-Sajdak w swojej pracy zawodowej nie skupia się na ocenie czynu lecz na obronie człowieka. Pomoc świadczona jest na wszystkich etapach postępowania sądowego. W przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania istnieje możliwość udzielenia upoważnienia do obrony przez osobę najbliższą.

Prawo cywilne

odszkodowania, zadośćuczynienie, umowy, zasiedzenia, droga konieczna, prawo własności, eksmisja

Prawo karne

zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, zatrzymanie prawa jazdy, obrona oskarżonego

Prawo rodzinne

rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, separacja

Prawo pracy

rozwiązanie umowy, odprawa, ekwiwalent za urlop, wypowiedzenie umowy o pracę, mobbing, brak zapłaty wynagrodzenia od pracodawcy

Opinie

Sprawdź opinie o Kancelarii

Średnia 5.7

L
Opinie

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Joanna Gruchalska – Sajdak

Witkowska 40/6

62-200 Gniezno

joanna.gruchalska-sajdak@wp.pl

+48 501 601 906

Zapraszam do kontaktu

Web Designed by CreateWebsite