Uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi

Uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi

Uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi W mojej praktyce zawodowej znakomita większość spraw, to sprawy rodzinne w tym sprawy o sądowe uregulowanie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi. Czy ingerencja sądu w tym...