Prawo rodzinne Gniezno

Kancelaria adwokacka Joanny Gruchalskiej-Sajdak, świadczy pomoc prawną ( porady prawne, przygotowanie pism procesowych, udział w procesach jako obrońca lub pełnomocnik, udział w spotkaniach z mediatorem czy notariuszem) dla klientów w następujących dziedzinach prawa:

Adwokat Gniezno

Prawo rodzinne

 • o rozwód bez orzekania o winie- w tym również kwestie dotyczące ustalenia alimentów na rzecz wspólnych, małoletnich dzieci stron, uregulowanie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków,
 • rozwód z orzeczeniem winy małżonka– są sprawy zazwyczaj o dużym stopniu skomplikowania w których występują rozbieżności stron co do zakresu winy za rozkład pożycia małżeńskiego. W takich procesach skupiamy się głównie na postepowaniu dowodowym dotyczącym zawinienia małżonka jak również na kwestiach związanych z małoletnimi dziećmi stron czyli regulacją kontaktów, alimentów oraz władzy rodzicielskiej. W przypadku spraw rozwodowych z orzeczeniem o winie współmałżonka na życzenie klienta również podejmujemy się pomocy w zakresie uregulowania alimentów na rzecz małżonka niewinnego,
 • separację zarówno z orzekaniem o winie jak i bez orzekania o winie,
 • uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi jak również o uregulowanie kontaktów na rzecz dziadków,
 • alimenty – uregulowanie alimentów, podwyższenie lub obniżenie obowiązku alimentacyjnego, uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • podział majątku wspólnego małżonków zarówno przed rozwodem i separacją jak również po ustaniu wspólności majątkowo-małżeńskiej.
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • unieważnienie małżeństwa, , ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa.

Kancelaria adwokacka mecenas Joanny Gruchalskiej-Sajdak specjalizuje się głównie w prowadzeniu i reprezentowaniu klientów przed sądami w sprawach rodzinnych a zwłaszcza rozwodowych. Sprawy rodzinne cechuje zazwyczaj wysoki stopień skomplikowania, począwszy od przygotowania pozwu o rozwód czy wniosku o uregulowanie kontaktów, sformułowania wniosków dowodowych a skończywszy na przesłuchaniu świadków czy biegłych.  Już od momentu przekroczenia progu kancelarii staramy się wspierać naszych klientów zarówno mentalnie jak i merytorycznie. Udział profesjonalnego pełnomocnika w procesach rodzinnych jest niezmiernie istotny albowiem niekiedy niewielkie niuanse decydują o wyniku sprawy. Adwokat Joanna Gruchalska-Sajdak wspiera również klientów w przebiegu mediacji. Zdajemy sobie sprawę, że sprawy rodzinne nacechowane są dużym ładunkiem emocjonalnym ze strony klienta. Staramy się aby te emocje stały się naszym atutem a nie przeszkodą.

Prawo cywilne

odszkodowania, zadośćuczynienie, umowy, zasiedzenia, droga konieczna, prawo własności, eksmisja

Prawo karne

zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, zatrzymanie prawa jazdy, obrona oskarżonego

Prawo rodzinne

rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, separacja

Prawo pracy

rozwiązanie umowy, odprawa, ekwiwalent za urlop, wypowiedzenie umowy o pracę, mobbing, brak zapłaty wynagrodzenia od pracodawcy

Opinie

Sprawdź opinie o Kancelarii

Średnia 5.7

L
Opinie

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Joanna Gruchalska – Sajdak

Witkowska 40/6

62-200 Gniezno

joanna.gruchalska-sajdak@wp.pl

+48 501 601 906

Zapraszam do kontaktu

Web Designed by CreateWebsite